מה אתם ממש חייבים לדעת על שכר בעבודה

שכר בעבודה הוא פרמטר מאוד חשוב ומשפיע על שביעות הרצון שלנו מהעבודה. ולכן, יש כמה מושגי יסוד שחשוב והכרחי מאוד להכיר, במיוחד בתחילת דרככם בעולם העבודה.

שנתחיל?

 1. נתחיל מכך שכל עבודה שהינכם מבצעים מחויבת בשכר! גם התלמדות, גם חניכה, וגם חפיפה וגם כל שם או כינוי אחר שהמעסיק ימציא, מחויב בשכר.
 2. חוק "שכר מינימום" חל על כל מעסיק ומחייב אותו לשלם לכם שכר מינימום לפחות בהתאם לקבוע בחוק. שכר מינימום הוא השכר הנמוך ביותר אותו עובד יכול לקבל על עבודה. ישנו שכר מינימום שעתי, יומי לפי 5 ימים בשבוע, יומי לפי 6 ימים בשבוע וחודשי. שכר מינימום משתנה מעת לעת, וחלה עליכם החובה להתעדכן בגובהו ובכך שהוא משולם לכם, במיוחד כל עוד אתם נמצאים בתחילת דרככם התעסוקתית.
 3. שבוע עבודה מקוצר הינו בן 42 שעות עבודה וזו ההגדרה הפורמאלית למשרה מלאה במשק. (182 שעות חודשיות)
 4. ככל שהינכם מועסקים במשרה חלקית, על המעסיק שלכם חלה חובה לשלם לכם שכר מינימום ביחס להיקף המשרה שלכם.
 5. ככל שמודל התגמול שלכם נקבע לפי עמלות או בונוסים שאינם מגיעים לשכר המינימום, חלה חובה על המעסיק להשלים את השכר לשכר מינימום.
 6. שכר המינימום הינו שכר ברוטו אותו מחויב המעסיק לשלם לפני ניכויים: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ממלכתי, פנסיה, קרן השתלמות וכד'.
 7. רכיבי השכר שאינם כלולים בשכר המינימום: נסיעות, שעות נוספות, מענקים ובונוסים, החזר הוצאות, כל אלו יתווספו לשכר המינימום.
 8. המעסיק מחויב בהתאם לחוק למסור לכם תלוש שכר מפורט מדי חודש בחודשו.
 9. מועד תשלום השכר לא יאוחר מ-9 לכל חודש. על כל איחור ממועד זה ניתן לתבוע את המעסיק בגין הלנת שכר
 10. על מעסיק חלה חובה לשלם החזר הוצאות בעבור נסיעות לפי חישוב מקסימאלי של 22.6 ₪ לכל יום עבודה או מחיר חופשי חודשי- הנמוך מבניהם
 11. כל עובד זכאי לתשלום עבור שעות נוספות (לאחר 8.6 שעות למועסקים פחות מ-6 ימים ולעובדים 6 ימים לאחר 8 שעות), החישוב של השעות הנוספות הינו על בסיס יומי ולא מצטבר. 20% תוספת עבור שעתיים וכל כל שעה נוספת מעבר לשעתיים 50%.
 12. עבודה בשעות שבת/חג/ימי שבתון או בחירות מחויבת בתשלום של 150% משכר יום עבודה ובשעות נוספות עד שעתיים- 175% ולמעבר לכך- 200%.
 13. כל מעסיק מחויב לספק לכם מסמך עם תחילת עבודתכם (הנקרא "הודעה לעובד") המפרט את כל תנאי העסקתכם והקפידו על כך שתקבלו את המסמך הנ"ל על מנת למנוע אי הבנות בעתיד.

אל תוותרו על אף פרט, שכן אלו הן זכויותיכם ועליכם לעמוד על כך שהן ניתנות במלואן!

עבודה מהנה ופורייה 😊

נושאים נוספים מקטגוריה זו :

סגירת תפריט